พื้นที่จัดส่ง และค่าจัดส่ง

จัดส่งด้วยรถห้องเย็นของบริษัทฯ ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 - กรุงเทพฯ ทุกพื้นที่ ยกเว้น เขตหนองจอก และบางพื้นที่ของเขตบางนา

 - ปริมณฑล ได้แก่ เมืองนนทบุรี บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ปากเกร็ด 

บางพลี บางเสาธง พระประแดง ลำลูกกา คลองหลวง ธัญญบุรี

*ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อ 700 บาทขึ้นไป ในพื้นที่จัดส่งของบริษัทฯ 


จัดส่งด้วยบริษัทขนส่งเอกชน

เช่น Inter Express , NIM ฯลฯ สำหรับลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่จัดส่ง

หรือนอกเส้นทางประจำของบริษัทฯ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่อไปนี้

Facebook : Butterfly Organic Milk คลิก
Line : @butterflyorganic คลิก
โทร : 081 847 9423

 


 

 

สำหรับลูกค้าทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่จัดส่ง

สั่งซื้อ 700 บาทขึ้นไป   จัดส่งฟรี

สั่งซื้อ 500 - 699  ค่าจัดส่ง 100 บาท

สั่งซื้อ 250 - 499  ค่าจัดส่ง 150 บาท

 

สำหรับลูกค้าที่ซื้อ Voucher หรือ Package

สั่งซื้อ 500 บาทขึ้นไป   จัดส่งฟรี 

สั่งซื้อ 250 - 499  ค่าจัดส่ง 100 บาท 

Visitors: 29,351