ฟาร์มออร์แกนิค

ซึ่งถ้าวัวตัวไหน
ดูแล้วไม่เหมาะหรือไม่ชอบกับวิถีแบบนี้
เราก็ส่งให้อยู่กับฟาร์มอื่นๆที่เลี้ยงแบบปกติทั่วไปแทน

ดังนั้น...
นอกจากแม่วัวจะมีความสุข
อารมณ์ดี สุขภาพแข็งแรงแล้ว

 

ผลที่ตามมา ก็คือ


Visitors: 29,351