มาตรการขนส่ง

 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสของ Butterfly ดังนี้ค่ะ

  • จัดการและป้องกันการปนเปื้อนตามหลักมาตรฐานการผลิตอาหารสากล (GMP CODEX) และมาตรฐานออร์แกนิค USDA
  • ตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานทุกคน และพนักงานขนส่ง หากมีอาการไม่สบาย อย่างใดอย่างหนึ่งเช่น ไอ, เจ็บคอ, มีไข้ จะห้ามเข้าพื้นที่ทันทีและทำการพ่นยาฆ่าเชื้อตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด
  • พนักงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และฆ่าเชื้อมือด้วยแอลกอฮอล์ทุก 20 นาที
  • ทำความสะอาดภายนอกและภายในรถยนต์ ,ห้องเย็น และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการขนส่งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกวัน
  • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นที่จัดเตรียมสินค้าและตะกร้าจัดส่ง ด้วยแอลกอฮอล์70%ทุกวัน
  • ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ 70%บนถุงสินค้าและตะกร้าจัดส่งทั้งหมดก่อนการโหลดสินค้า
  • พนักงานขนส่งฆ่าเชื้อมือด้วยแอลกอฮอล์ 70%ทั้งก่อนและหลังหยิบจับสินค้าเพือส่งมอบให้ลูกค้าทุกครั้ง
  • พนักงานขนส่งฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ 70%บนถุงสินค้าทุกถุง ณ จุดส่งมอบสินค้า ทุกครั้งก่อนส่งมอบ
Visitors: 29,351