butterfly organic

เผยความลับ “นมออร์แกนิค” ตัวช่วยที่สำคัญสำหรับคนรักสุขภาพ

“ออร์แกนิค” (Organic) เมื่อพูดถึงคำนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าสิ่งที่จะทุกคนจะนึกถึงเป็นอันดับแรกมักจะเป็น ผัก ผลไม้ หรืออาหารต่างๆ ที่ปลอดสารพิษ ซึ่งถือว่าไม่แปลกแล้วกับยุคนี้ เพราะหลังจากแพร่ระบาดของ โควิด-19 ที่ผ่านมาก็ทำให้เทรนด์ของการดูแลสุขภาพกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคำคำนี้ให้ละเอียดมากขึ้นว่ามันคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ทำไมหลายๆ คนจึงเลือกรับประทาน

ออร์แกนิค คือ อะไร มีประโยชน์อย่างไร และมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง?

Organic คือ ผลผลิตจากการเกษตร ที่ได้ผ่านกระบวนการผลิตทางเกษตรที่ปลอดสารเคมีทุกชนิดที่จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระบวนการเลี้ยง การปลูก ต้องมีการดูแลอย่างพิถีพิถัน ก่อนที่จะเริ่มการปลูกก็จะต้องเตรียมหน้าดินด้วยวิธีธรรมชาติ เมล็ดพันธุ์ที่เลือกมาปลูกต้องสะอาดปลอดภัย และที่สำคัญต้องไม่เป็นพืชดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) เรียกได้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการต้องผ่านการดูแลอย่างพิถีพิถัน ตามหลักมาตรฐานสากล

ขั้นตอนของการผลิต Organic Product เป็นอย่างไร?

เนื่องจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทาง organic นั้น ส่วนใหญ่มักมาจากพืชและสัตว์ ดังนั้น ขั้นตอนจึงมีความแตกต่างกันออกไป ดังนี้

 • กระบวนการเพาะปลูกพืชผัก และผลไม้ ต้องปลูกโดยปราศจากปุ๋ยเคมี ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ สารเคมีกำจัดวัชพืชหรือยาฆ่าแมลง รวมถึงสารเคมีสังเคราะห์อื่นๆ
 • การเพาะพันธุ์และเลี้ยงดูสัตว์ โดยต้องปราศจากสารฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตและยา ปฏิชีวนะ รวมถึงอาหารในการเลี้ยงดูสัตว์ ก็ต้องเป็นอาหารธรรมชาติที่มาจากกระบวนการเกษตรอินทรีย์เช่นกัน

ต้องสะอาดไหนถึงจะเรียกได้ว่าเป็น Organic Product

การที่จะสามารถติดป้ายกำกับว่า สิ่งใดที่เป็นออร์แกนิคนั้นจำเป็นต้องผ่านมาตรฐานอันเข้มงวด และต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งในแต่ละประเทศ ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการบรรจุภัณฑ์ สถาบันที่ให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของไทย คือ สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)

โดยสัดส่วนผลิตภัณฑ์อินทรีย์ไม่ต่ำกว่า 95% โดยน้ำหนัก ทั้งนี้ไม่รวมน้ำและเกลือ และมีส่วนผสมอื่นที่อนุญาตให้ใช้ได้รวมแล้วไม่เกิน 5% มีสัดส่วนผลิตผลอินทรีย์ไม่ต่ำกว่า 70% โดยน้ำหนัก ทั้งนี้ไม่รวมน้ำและเกลือ และมีส่วนผสมอื่นที่อนุญาตให้ใช้ได้รวมแล้วไม่เกิน 30% ซึ่งหากไม่สามารถทำตามมาตรฐานดังกล่าวนี้ จะไม่สามารถติดฉลากว่าเป็นอาหารออร์แกนิคได้

ประโยชน์ของ Organic ที่มีต่อสุขภาพ

นอกจากจะมีประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์หลักของ Organic คือ คุณประโยชน์ที่มีต่อร่างกาย นั่นคือช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ ที่มาจากสารเคมีสังเคราะห์ เช่นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคภูมิแพ้ เป็นต้น ซึ่งอาหารออร์แกนิคนั้นยังมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีกว่าการผลิตอาหารในรูปแบบ อื่นๆ เนื่องจากการดูแลที่เป็นไปตามธรรมชาติ 

ดังนั้น จึงสามารถเรียกได้ว่า “ออร์แกนิค” มีความสมบูรณ์ทางสารอาหารและสามารถคงความสดได้นานกว่า โดยเฉพาะสตรีมีครรภ์ การบริโภคอาหารประเภทออร์แกนิคจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบุตรในท้อง เช่น โรคหอบหืด ภูมิต้านทานบกพร่อง หรือโรคออทิสติก เป็นต้น อีกทั้งมารดายังได้รับสารอาหารเพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกน้อยในครรภ์อย่างสมบูรณ์อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ออแกนิค มีอะไรบ้าง?

ปัจจุบันนี้ อุตสาหกรรมการบริโภคได้เปิดกว้างให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้ออาหารที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น อาหารจำพวกผักปลอดสารพิษ ที่ก็ได้รับความนิยมและสามารถพิชิตใจครอบครัวหลายๆ ครอบครัวได้ เพราะคุณภาพของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นสะอาด ปราศจากสารเคมีปนเปื้อน จึงปลอดภัยต่อสุขภาพนั่นเอง

โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาในรูปแบบออร์แกนิค สามารถแบ่งออกได้หลักๆ หลายรูปแบบ เช่น 

อาหารออร์แกนิค

อาหารออร์แกนิค คือ อาหารที่ผ่านขบวนการการผลิตที่ปราศจากการใช้สารเคมีเจือปน แต่เป็นอุตสาหกรรมอาหารที่มาจากวงจรธรรมชาติ อาหารออร์แกนิค มีอะไรบ้าง อาหารที่ปลอดสารพิษนั้นไม่ได้มีแค่อาหารจำพวก ผักเพียงเท่านั้น อาหารที่คุณรับประทานประเภทอื่นๆ ก็สามารถเป็นอาหารที่ปลอดสารพิษได้เช่นกัน ตั้งแต่เนื้อ นม ไข่ ผลไม้ และเครื่องปรุงรสต่างๆ

อาหารออแกนิค สําเร็จรูป

สำหรับอาหารออร์แกนิคแบบสำเร็จรูปนั้นได้ถูกผลิตออกมาในหลายรูปแบบรวมถึงจำแนกได้ตามอายุ เพศ ของผู้บริโภคอีกด้วย หรือหากจะพูดง่ายๆ ก็คือสามารถผลิตออกมาได้เจาะจงตามกลุ่มผู้บริโภคนั่นเอง มีตั้งแต่อาหารออร์แกนิคสำเร็จรูปสำหรับทารก เด็ก สำหรับแม่ตั้งครรภ์ หรือผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกทานได้ตามความเหมาะสม

เครื่องดื่มออร์แกนิค

เครื่องดื่มออร์แกนิคนั้น สามารถแบ่งออกมาได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น กาแฟ นมผลไม้ นมถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์นม ซึ่งวัตถุดิบของเครื่องดื่มที่ได้ยกตัวอย่างมาก็จะผ่านขั้นตอนการผลิตแบบ Organic ทั้งหมด

มารู้จัก นมออร์แกนิค

หากไม่เคยบริโภคนมจากธรรมชาติและออร์แกนิคมาก่อน หลายๆ คนอาจสงสัยว่าทำไมนมออร์แกนิคราคาถึงค่อนข้างแพงกว่านมทั่วไปแต่หากสำรวจเบื้องหลังอย่างละเอียดแล้วก็สามารถทราบได้เลยว่าราคานี้แลกมาด้วยต้นทุนความพิถีพิถันและการคำนึงถึงเพื่อนร่วมโลกทั้งสัตว์และสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้นอีกระดับ

เพราะการเลี้ยงดูทั้งสัตว์และพืชที่ให้นมแบบดังกล่าว ต้องไม่ฉีดสารเคมี ไม่ให้อาหารเม็ดจากโรงงานที่แม้มีราคาถูกกว่าแต่ในระยะยาวจะทำลายสิ่งแวดล้อมและอาจตกค้างอยู่ในน้ำนมหลงเหลือจนถึงร่างกายผู้บริโภคและไม่เป็นมิตรต่อร่างกายเสียเท่าไร

การดูแลแบบธรรมชาติหรือออร์แกนิคต้องอาศัยความประณีต ใจเย็น ไม่เร่งรัดฝืนธรรมชาติ ถ้าเป็นนมจากสัตว์มักมีการเลี้ยงแบบปล่อยให้เดินตามทุ่งหญ้าสดที่ปลูกเองและวัวควายแพะเหล่านั้นได้ออกกำลังกายไม่อุดอู้แบบบรรยากาศอุตสาหกรรม

น้ำนมออร์แกนิคดีอย่างไร

 • มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าน้ำนมโคทั่วไป
 • มีกรดไขมัน โอเมก้า 3, 6 และ CLA มากเป็นพิเศษ
 • ทุกขั้นตอนการผลิตไม่มีการปนเปื้อนของสารสังเคราะห์ใดๆ
 • ไม่มีการใช้สารเคมีล้างอุปกรณ์เครื่องจักร
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษจากกระบวนการผลิต

“ออร์แกนิค ฟาร์ม” ต่างจาก “ฟาร์มนมทั่วไป” อย่างไร ?

สำหรับนมที่มาจากฟาร์มแบบออร์แกนิคนั้นจะมีความแตกต่างจากฟาร์มทั่วไป คือ การเพาะพันธุ์และเลี้ยงดูสัตว์ที่ปราศจากสารฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตและยาปฏิชีวนะ รวมถึงอาหารในการเลี้ยงดูสัตว์ ก็ต้องเป็นอาหารธรรมชาติที่มาจากกระบวนการเกษตรอินทรีย์เช่นกัน นอกเหนือจากนี้ยังต้องมีการเลี้ยงดูอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเพื่อมอบเสรีภาพ ให้กับสัตว์ ไม่กักขังหน่วงเหนี่ยวหรือทรมานสัตว์ซึ่งช่วยให้สัตว์มีการเจริญเติบโตที่ สมบูรณ์ พร้อมกับสุขภาพอนามัยที่ดีตามธรรมชาติ

สำหรับท่านที่อ่านมาถึงตรงนี้และสนใจผลิตภัณฑ์นมแบบออแกนิคสามารถที่จะสั่งซื้อกับทางเราได้ เราได้รับมาตรฐาน USDA เป็นเจ้าเดียวที่ได้รับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

เมนูอาหารออร์แกนิค อื่นๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับเมนูออร์แกนิคนั้น ส่วนใหญ่จะเกิดจากการนำมาประกอบอาหารร่วมกัน โดยวัตถุดิบจะมาจากอาหารปลอดสาร เช่น ผัก เนื้อ หรือเครื่องปรุงรส เมนูที่น่าสนใจ เช่น

 • ปอเปี๊ยะสด ผักผลไม้
 • โยเกิร์ตสุขภาพกับธัญพืชออแกนิค
 • เต้าหู้ไข่ทรงเครื่อง
 • สลัดเบบี้เฮดอกไก่นุ่มชุบแป้งทอด

ท้ายที่สุด จากที่กล่าวมา ผู้อ่านทุกคนคงเห็นแล้วว่าไม่เพียงแต่นมแบบออร์แกนิคเท่านั้นที่ดีต่อสุขภาพ แต่ยังรวมถึงอาหารแบบปลอดสารชนิดอื่นๆ ด้วยที่ก็มีประโยชน์ต่อร่างกาย ดังนั้นหากใครอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงก็สามารถดูแลตนเองด้วยวิธีตามธรรมชาติผ่านอาหารที่ผ่านการดูแลแบบธรรมชาติได้เช่นกัน 

หากอ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ผู้อ่านมีความต้องการอยากดื่มนมออร์แกนิค เราขอแนะนำทางเลือกดีๆ ที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับคนรักสุขภาพ จาก Butterfly Organic Milk แหล่งรวมผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิคส่งตรงมาจากฟาร์มวัว จังหวัดสระบุรี ที่เลือกไม่ใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะใด ๆ ทั้งพื้นที่และตัววัวได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถันมายาวนานนับ 10 ปี จนผ่านการรับรองมาตรฐานออร์แกนิคระดับสากลอย่าง USDA เจ้าเดียวในประเทศไทย โดยสามารถสั่งสินค้าของเราได้ที่ LINE OFFICIAL Butterfly Organic

คำถามที่พบบ่อย

Organic มีกี่แบบ

ตามหลักมาตรฐานขององค์กรออร์แกนิคจะระบุรูปแบบอาหารออร์แกนิคไว้ 3 ระดับ คือ
1. 100% Organic (ธรรมชาติ 100%)
2. Organic (ธรรมชาติ 95% ขึ้นไป ใช้สารสังเคราะห์เพียงเล็กน้อยเท่าที่จำเป็น)
3. Made with Organic Ingredient (ธรรมชาติ 70% ขึ้นไป ถ้าต่ำกว่านี้ไม่ถือว่าเป็น Organic)

นมออร์แกนิคแตกต่างจากนมไม่ออร์แกนิคอย่างไร

โดยทั่วไปแล้วหากมองในมุมคุณค่าด้านโภชนาการก็แทบไม่ต่างกัน เพียงแต่นมแบบออร์แกนิคจะมีข้อดีในส่วนที่ว่าจะไม่มีสารปนเปื้อนใดๆ ที่อาจก่อนอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้นั่นเอง

บทความล่าสุด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า