พื้นที่และค่าจัดส่ง• จัดส่งด้วยรถห้องเย็นของบริษัทฯในพื้นที่ดังต่อไปนี้
   - กรุงเทพฯ ทุกพื้นที่ ยกเว้น เขตหนองจอก และบางพื้นที่ของเขตบางนา
   - ปริมณฑล ได้แก่ เมืองนนทบุรี บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ปากเกร็ด บางพลี บางเสาธง พระประแดง ลำลูกกา คลองหลวง ธัญญบุรี


• จัดส่งด้วยบริษัทขนส่งเอกชน เช่น Inter Express , NIM ฯลฯ สำหรับลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่จัดส่ง หรือนอกเส้นทางประจำของบริษัทฯ
 สอบถามเพิ่มเติม  
     Butterfly Organic Milk
     @butterflyorganic
     081 847 9423• สำหรับลูกค้าทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่จัดส่ง
    สั่งซื้อ 700  บาทขึ้นไป    จัดส่งฟรี
    สั่งซื้อ 500 – 699 บาท  ค่าจัดส่ง 100 บาท
    สั่งซื้อ 250 – 499 บาท  ค่าจัดส่ง 150 บาท

• สำหรับลูกค้าแพ็คเกจ
    สั่งซื้อ 500 บาทขึ้นไป     จัดส่งฟรี
    สั่งซื้อ 250 – 499 บาท  ค่าจัดส่ง 100 บาท