วีไอพี แพ็กเกจ

 

 รายละเอียดและเงื่อนไข  

             - ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก Package เท่านั้น
             - Package มีอายุ 12 เดือน*
 
        การจัดส่งสินค้า 
             - บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าฟรี ในเส้นทางที่ระบุไว้ในการซื้อ Package เท่านั้น
             - ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่บริษัทกำหนด บริษัทจะคิดค่าจัดส่งตามจริง
             - บริษัทจะทำการจัดส่งฟรีสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 
        การเลือกสินค้า
             - สมาชิกสามารถเลือกสินค้าในการจัดส่งแต่ละครั้ง คละชนิดและรสได้
             - สมาชิกต้องระบุสินค้าและจำนวนที่ต้องการกับทางบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันส่งอย่างน้อย 3 วัน (ยอดขั้นต่ำ 500 บาท/ครั้ง)
 
         การตัดจำนวนเงินใน Package
             - บริษัทจะทำการตัดจำนวนเงินตามยอดที่สั่ง(หักส่วนลดตาม Package) จากยอดเงินคงเหลือใน Package ของสมาชิกและแจ้งยอดคงเหลือเป็นใบแจ้งในแต่ละสัปดาห์

 

  หากสมาชิกยังมียอดเงินคงเหลือใน Package อยู่หลังจากครบ 12 เดือนแล้ว

สมาชิกสามารถขยายเวลาในการสั่งสินค้าให้ครบตามยอดใน Package ได้ไม่เกิน 30 วัน หรือตามที่ตกลงกับบริษัท  


 _____________________________________

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม   

081 847 9423 , 089 894 3316

 

   เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าฟรีในพื้นที่กรุงเทพฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้สิทธ์ของสมาชิกเท่านั้น