รับผลิต

บริการ

  • คิดสูตร ปรับสูตร
  • บรรจุภัณฑ์ ฉลาก
  • คำนวนต้นทุน ราคา
  • ดำเนินเรื่องยื่นขอ อย. / และขอ ORGANIC CERTIFICATION (IFOAM,USDA)
  • ผลิต จัดเก็บ ขนส่ง
  • เดินเรื่องและกระจายสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้า Supermarket ต่างๆ

รับผลิต

  • เครื่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ น้ำสมุนไพร น้ำธัญพืช ฯลฯ
  • Yogurt ชนิดพร้อมดื่ม และชนิดถ้วย
  • อาหารสำเร็จรูปในภาชนะปิดสนิท เช่น พุดดิ้ง

 

Powered by MakeWebEasy.com